Какво е антена, видове, информация


Антената е радиотехнически компонент, предназначен да приема или излъчва радиовълни.Антената е структура от проводящи елементи, създадени да излъчват (предават) електромагнитно поле под действието на приложена електродвижеща сила и прилежащото променливо електрическо напрежение.
Ако антената е поставена в електромагнитно поле, това поле индуктира променлив ток в антената и електродвижеща сила между контактите.

Характеристики на антените
1. Коефициент на усилване
2. Диаграма на насоченост
3. Максимална отдавана мощност
4. Максимална и минимална работна честота (съответно минимална и максимална дължина на вълната) и съответстващ коефициент на покритие в обхвата.

Видове антени
1. Диполна антена
2. Телескопична антена
3. Феритна антена
4. Антена Яги – насочена антена, тип вълнов канал
5. Антена „Вълнов канал“
6. Антена „Бягаща вълна“
7. Логопериодична антена
8. Антена „Двоен квадрат“
9. Параболична антена