Какво е RDS


 

Системата за предаване на данни RDS (Radio Data System) е допълнителна услуга, която се предоставя от радиостанциите, излъчващи на УКВ. RDS работи чрез система от кодове, като само някои от тях реално се използват в България.. Наред с чуваемата програма на предавателя се излъчват допълнителни информации, във формата на кодирани цифрови сигнали, които се вмъкват в спектъра на комплексния стереосигнал с подносеща 57 кХц и могат да се използват от RDS-съвместими радиоприемници. Чрез излъчването на името на предавателя(Programm Service) в радиото не се показва честотата на излъчване, а името на съответния предавател. Задаването на алтернативни честоти прави възможно приемането на слушаната програма да стане на най-добрата честота. Радиото, при отслабващ сигнал, сменя автоматично на друга честота на предаване на същата станция.Службата „Пътна информация” (Traffic Announcement) предава радиосъобщения за движението с предварително установена сила на звука, дори ако се слуша друг източник (СD или касетка) или радиото е с изключен звук. Освен това, във веригата предаватели се извършва автоматично превключване от предавател, който не излъчва пътна информация на съответен предавател, излъчващ такава информация. Допълнителни информации на предавателя за излъчваната програма, като наименование на предаването или името на музикалния изпълнител, се предават с помощта на радиотекста.