Радио Православна


pravoslavna-mladej

radioplayerRadio Pravoslavna Mladej както се разбира от името е българско православно радио. Има за мисия да свидетелства за Христовата истина в общество, което все повече се отдалечева от Бога.

Радио Православна младеж има за основна цел да разпространява православната вяра, православния мироглед и начин на живот сред младите хора, като се опитва и да създаде у тях стремеж към следване на Христа Спасителя.

Специфичните цели на радиото са:

1. Създаване на интернет пространство на православните млади хора, където те да могат да се запознават, да общуват, да разменят идеи и да имат възможност да публикуват свои материали.
2. Създаване у младите хора на гражданска православна позиция по различни съвременни проблеми.
3. Все повече млади хора да участват в църковните богослужения.
4. Създаване и поддържане на връзки с православни младежки организации в страната и чужбина.

За връзка с радио Православна Младеж:

  • Сайт на радиото: http://www.pravmladeji.org/