OFFRoad


offroad-radio

radioplayerRadio OFFRoad започва излъчване в началото на декември месец 2011 година. Засега е част от сайта OFFRoad-Bulgaria.com, но за в бъдеще е предвидено да има значително по-широко като обхват аудитория.

OFFRoad Radio се определя като Rock Oriented Radio от музикалният редактор Валентин Найденов. Песните са добре познати и леки за слушане.

За контакти:

  • Сайт на радиото: http://www.offroad-bulgaria.com/content.php?r=3067-offroad-radio