Радио Чанове


radio-chanove

radioplayerRadio Chanove е създадено през месец април 2005 г. от професионалните танцьори и хореографи Милена и Костадин Господинови с единствената цел да съхраняват, популяризират и разпространяват българските народни танци, като ги предават на повече българи, зачитащи своите традиции и фолклор и им дават възможност да се докоснат до тях чрез магията на танца.

Радио Чанове изучава най-популярните пирински, родопски, шопски, северняшки, тракийски и добруджански хора.

За контакти с клуб и радио Чановете:

  • Сайт на радиото: http://www.chanove.com/