Преврен


radio-prevren

radioplayerRadio Prevren е ефирно-музикално-информационно онлайн радио специално създадено за Брацигово и региона. Информационната част е съставена от новинарски емисии и отделни рубрики в блоковите предавания. Приоритет имат новините засягащи Брацигово и региона, както и акценти с национално значение.

За котнакт с радио Преврен:

  • Сайт на радиото: http://radio-prevren.eu/