Татковина


radio-tatkovina

radioplayerRadio Tatkovina е създздено на на 9.02.2009г. Програмата се осъществява от екип професионалисти с неоценимата подкрепа на кореспонденти – българи, някои от тях журналисти, други работещи за български културни или образователни структури в чужбина.

Радио Татковина има за цен да информира за събития и дейности нашите сънародници в България и по света; да съхранява и разпространява българските традиции, фолклор, история и култура. Чрез музиката и словото да изгражда трайна и непрекъсната духовна връзка между българите, където и да се намират по света.

Интернет радио „Татковина – Радиото на българите по света!”

За контакти с радио Татковина:

  • Сайт на радиото: http://www.tatkovina.eu/