Радио TS


radio-ts

radioplayerРадио Ти Ес е българско интернет радио което се излъчва от Габрово. Освен в интернет радиото се разпространява два часа и в кабелната мрежа на БТК в Габрово от 10 ч. до 11 ч. и от 14 ч. до 15 ч. през всеки работен ден от седмицата. Това позволява програмата на TS да обхваща максимално широка аудитория. Слушателите са работещите хора с висок, среден и нисък доход, младежи и пенсионери.

Програмата на интернет радио TS е лека за възприемане. Застъпена е музикалната част, а в посочените два часа, когато медията се разпространява и за кабелните абонати на БТК има актуални новини, много спорт и преглед на атрактивните събития намерили място на страниците на печата. Radio TS музика без епохи, граници и предубеждения!

Контакти:

  • Сайт на радиото: http://radiots.eu/