Радио Русе


radio ruse

radioplayerRadio Ruse е създадено през 1947 година. Общината притежава най-голямата кабелна радиомрежа в страната с близо 40 хиляди абонати. Радиото е със статут на общински културен институт. Излъчва 24-часова програма в интернет, един час от която се транслира и чрез кабелната радиомрежа от 14.00 до 15.00 часа в делнични дни.

Радио Русе притежава издадено от Съвета за електронни медии удостоверение № 02-006 от 20.05.2009 г. за регистрация като местен обществен кабелен радиооператор с политематичен профил на програмата. Сред местните радиооператори по смисъла на Закона за радиото и телевизията Радио Русе е единствената обществена медия. На радиото е предоставена за безвъзмездно ползване основно ремонтирана сграда, която е публична общинска собственост с предназначение за общинско обществено радио. Редакцията и студиото са напълно компютъризирани.

За контакти с радио Русе:

  • Адрес: гр. Русе 7000, ул. Борисова  № 26
  • Е-mail: radioruse@abv.bg
  • тел: 082 821 622
  • Сайт на радиото: http://radioruse.com/