Радио Шумен


bnr shumen

radioplayerРадио Шумен излъчва 24 – часова програма дневно, която ефирно покрива региона на цяла Североизточна България – областните градове Шумен, Разград, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Русе, както и всички населени места в съответните области. Радио Шумен има своя постоянна аудитория и в регионите на Бургас, Велико Търново, Ямбол. Това е факт, обусловен от техническите параметри на радиоефира, обезпечен с УКВ обхвата за Североизточна и средновълновия обхват за цяла Източна България.

Спецификата на слушателската аудитория определя средностатистическия потребител на ефира като човек около и над средната възраст /35-60г./, в активна житейска позиция. По отношение на стратегията на рекламните продажби в ефира на радиото тази особеност предполага следните позитивни изводи:

– това е добър пазар за високооборотни стоки за всекидневна употреба
– устойчив потенциал за рекламни продажби в областта на строителния бизнес, агробизнеса,бизнеса с услуги
– добра възможност за партниране с малки и средни фирми, които имат локално и регионално присъствие и за които националният рекламен пазар не представлява цел
– потенциалната аудитория от около 2 милиона слушатели е сериозна възможност за включване на ефира на Радио Шумен в рекламни кампании на корпоративни клиенти

Форматът на Радио Шумен го определя като тип обществена медиа със сериозна публицистика, подчертана честота на новинарски емисии, разнообразна музикална среда, всекидневно присъствие на магазинен тип предаване и интерактивен блок. Тази даденост е база за висока степен на слушателско доверие по отношение на радиото – не случайно и досега БНР, част от структурата на което е и Радио Шумен си остава медиата с най-висок рейтинг на доверие в България. Подобен фактор позволява съществуването на един подчертано положителен контекст, в който се осъществяват рекламните кампании на клиентите на Радио Шумен. Това разбира се е оценено и от много рекламни агенции, както и от рекламни отдели на големи клиенти. В последните години в ефира на Радио Шумен редовно присъстват големите рекламодатели на българския пазар – М-ТЕЛ, Винпром “Пещера”, “Шуменско пиво”, ОМV, “Мото Пфое”, ДЗИ, Булстрад, ОББ, Банка ДСК, Про Кредит Банк, Кредити Джет Кеш, Меком холдинг и др.

Към всичко това можем да добавим, че по рейтинг Радио Шумен е в първата десетка на радиостанциите с национална значимост и на второ място по пазарен дял /след “Хоризонт”/ в своя радиорайон. Като се има предвид, че медиата има своята 34 годишна история, което e гаранция за опит в радиоразпространението, журналистическата работа и професионалната приемственост, то може да се каже, че всичко това е гаранция за професионално обезпечени и перфектно реализирани рекламни кампании със самочувствие на добър партньор.

За контакти с Радио Шумен:

  • Шумен 9700, улица Добри Войников 7
  • телефон: 054/ 855 121, 855 124, 855 112, 855 113
  • e-mail: news@radioshumen.net, admin@radioshumen.net
  • Сайт на радиото: http://bnr.bg/shumen